Voorkom brand bij werkzaamheden Het risico op brand die kan ontstaan bij werkzaamheden wordt door veel bedrijven onderschat. Ongeveer de helft van de bedrijven die te maken hebben gehad met brand gaat binnen twee jaar failliet. Door het stijgende aantal branden wordt...

Lees meer