Brandveiliger werken op daken met de inzet van een brandwacht

4 juni 2020

Brandveiliger werken op daken met de inzet van een brandwacht

Iedere werkdag worden bij veel bedrijven brandgevaarlijke werkzaamheden uitgevoerd op daken. Brandgevaarlijke werkzaamheden staat in de top 5 van grootste brandoorzaken bij bedrijven en veroorzaakt jaarlijks voor miljoenen aan schade. Als een onderneming verzekerd is tegen brandschade dan dekt deze vaak maar een klein deel van de uiteindelijke schade. De niet gedekte kosten na brand zijn vaak velen malen groter en veel bedrijven gaan na een grote brand failliet. De risico’s in kaart brengen voorafgaand aan de werkzaamheden is daarom cruciaal. Wat nog niet iedereen weet, is dat de inzet van een brandwacht deze risico’s flink kan verkleinen. In deze blog leggen we uit hoe een brandwacht het risico op een brand en de grote van eventuele schade verlaagt.

 

Het brandgevaar bij dakdekken

Een van de meest populaire dakbedekkingen voor platte daken is bitumen. Deze wordt verhit met behulp van een brander om het bitumen te laten hechten en waterdicht te maken. Dakdekkers maken hierbij vaak gebruik van een gasgestookte handbrander. Maar niet alleen dit open vuur is een risico voor het ontstaan van brand. Het bitumen wordt namelijk verwarmd tot een temperatuur van 250 graden Celsius. Oververhitting of het overkoken van het bitumen kan leiden tot zelfontbranding. Het vloeibare en brandende bitumen kan zich dan razendsnel verspreiden over een groot oppervlak en daarbij ook de gasslangen doorbranden. Wanneer een beginnende brand niet snel geblust wordt, kan een brand de gasfles(sen) aanstralen waardoor de brand groter wordt met een mogelijke gasexplosie als gevolg.

Contact tussen open vuur en brandbaar materiaal, zoals isolatiemateriaal, hout, mastiek, afval en stofophoping zorgen voor nog grotere risico’s. Vaak is er vanaf het dak slecht zicht op de materialen en is het risico groot dat een brand zich kan ontwikkelen zonder dat iemand dit snel opmerkt. De meeste dakdekkers hebben veel ervaring en hebben vrij snel in de gaten als het fout gaat. Echter zijn ze in de meeste gevallen dan al te laat om de brand effectief te blussen. Dit komt omdat ze vaak niet precies weten waar de brand zich bevindt. Ze zien wel de rookontwikkeling van de brand, maar nog geen vlammen.

Wat zegt de verzekeraar

Verzekeraars dringen er specifiek op aan dat bedrijven/gebouw-eigenaren er niet zomaar van uit kunnen gaan dat de dakdekker die de werkzaamheden komt uitvoeren dit altijd op een brandveilige manier doet. De verzekeraar legt de verantwoordelijkheid voor het beperken van de risico’s dan ook bij de bedrijven/gebouweigenaar. Het opstellen van een risicoanalyse helpt bij het in kaart brengen van de risico’s en welke voorzorgsmaatregelen daartegen getroffen moeten worden.

De inzet van een brandwacht als oplossing

Aanwezigheid van een brandwacht tijdens de brandgevaarlijke werkzaamheden zal een aantal risico’s beperken. Met de inzet van een brandwacht is er kennis en expertise aanwezig om te controleren of de brandveiligheidsregels worden nageleefd. Ook controleert de brandwacht of alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en ingezet worden gedurende de brandgevaarlijke werkzaamheden.

Brandwachten van Risk Safety zijn voor deze werkzaamheden standaard uitgerust met een warmtebeeldcamera en een infrarood thermometer. Hiermee worden de locaties waar brandgevaarlijke werkzaamheden plaatsvinden nauwlettend in de gaten gehouden. Ook tijdens de nacontrole als de dakdekkers zijn gestopt met hun werkzaamheden. Tenminste een uur nadat de dakdekkers zijn gestopt is de brandwacht nog aanwezig voor toezicht op de locaties waar brandgevaarlijke werkzaamheden zijn geweest.

Wanneer er tijdens de werkzaamheden toch een (smeul)brandje is ontstaan, dan kan de brandwacht met de warmtebeeldcamera direct de hotspot (de plek waar de brand de hoogste temperatuur heeft) traceren en gepaste actie ondernemen om de beginnende brand te blussen. De warmtebeeldcamera wordt ook gebruikt om onzichtbare branden op te sporen. Er kan bijvoorbeeld brand zijn ontstaan in de gevel die men vanaf buiten met het oog niet ziet. Met de warmtebeeldcamera kan de brandwacht de temperatuur aflezen en bepalen waar een gat in de gevel moet worden gemaakt om de brand te blussen.

Voor het blussen van een beginnende brand kan het nodig zijn om extra blusmiddelen en apparatuur op de locatie te hebben. Bijvoorbeeld een tijdelijk aangelegde bluswatervoorziening en brandslangsysteem op het dak. Dit zorgt voor voldoende bluswater om een beginnende brand te blussen of een hotspot te koelen.

Hotspot lokaliseren met een warmtebeeldcamera

Schakelen met de brandweer

Na het ontdekken van een hotspot alarmeert de brandwacht direct de brandweer en (indien aanwezig) de BHV-organisatie. De brandwacht voorziet de meldkamer van de brandweer van belangrijke vaktechnische informatie. Deze informatie is voor de brandweer erg belangrijk om een goede inschatting te maken welk materieel en hoeveelheid brandweerpersoneel nodig is om ter plaatse de brand te bestrijden. Als de brandweer ter plaatse is informeert de brandwacht de bevelvoerder over waar de brand zich bevindt, hoe de brand bereikt kan worden, waar de waterwinplaats is en of er al een bluswaterleiding op het dak aanwezig is. Deze informatie is voor de brandweer belangrijk om snel en adequaat te starten met de brandbestrijding. Er wordt kostbare tijd gewonnen omdat de brandwacht dezelfde opleiding heeft gedaan en vakinhoudelijke ‘taal’ spreekt als de brandweer. Hoe sneller en effectiever de brandweer de brand kan blussen, hoe kleiner de schade zal zijn aan het pand.

Risk Safety ontzorgt in uw brandveiligheid

Risk Safety kan voor u het opstellen van een risicoanalyse uit handen nemen. Daarnaast worden de te nemen preventieve maatregelen voor u geregeld en ondersteund Risk Safety met de inzet van een of meerdere brandwachten. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lees ook: 5 tips om brand bij werkzaamheden te voorkomen

Gerelateerde berichten

Brandveiligheid in vluchtelingenopvang

Brandveiligheid in vluchtelingenopvang

Alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland moeten plaatsmaken voor de opvang van duizend Oekraïense vluchtelingen. Bij deze opvanglocaties is het uitermate belangrijk dat ook de veiligheid goed...

Lees meer