Voorkom brand bij werkzaamheden!

29 oktober 2019

Voorkom brand bij werkzaamheden

Het risico op brand die kan ontstaan bij werkzaamheden wordt door veel bedrijven onderschat. Ongeveer de helft van de bedrijven die te maken hebben gehad met brand gaat binnen twee jaar failliet. Door het stijgende aantal branden wordt het verzekeren hiertegen niet alleen lastiger, maar ook steeds duurder. Goed risicomanagement is hierdoor meer en meer noodzakelijk.

Uit de praktijk blijkt dat er regelmatig (grote) branden ontstaan door brandgevaarlijke werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: dakdekken, lassen, verf afbranden, slijpen of solderen. Bij bijna alle reparaties aan gebouwen of installaties is wel minimaal een van deze werkzaamheden van toepassing. En in zeker één op de tien bedrijfsbranden is onachtzaamheid bij dit soort werkzaamheden de oorzaak.

5 tips om brand bij werkzaamheden te voorkomen

Werkzaamheden kunnen wel dergelijk brandveilig worden uitgevoerd, mits de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen. Wat kunt u doen om brand door werkzaamheden te voorkomen? 5 tips:

 1. Voer voor aanvang van de werkzaamheden een risicoanalyse uit. Hierbij wordt met een werkplekinspectie gekeken welke risico’s er bij het werk vrijkomen en hoe men deze kan beheersen.
 2. Verwijder brandbare materialen in de directe omgeving, of scherm deze af met brandwerend materiaal.
 3. Zet een juist (en jaarlijks gekeurd) blusmiddel binnen handbereik om direct te handelen indien dit nodig is.
 4. Zorg ervoor dat alle medewerkers voldoende kennis en kunde hebben op het gebied van brandveilig werken. Denk hierbij aan duidelijke werkinstructies en continue schooling. Let er ook op dat alle gereedschappen in een goed staat verkeren.
 5. Zorg voor toezicht, niet alleen tijdens de werkzaamheden, maar ook nog minimaal 1 uur na dat de klus klaar is. Er kunnen zich nog smeulende plekken bevinden die niet direct zichtbaar zijn.

 

Voorkom brand bij werkzaamheden! Risk Safety kan uw onderneming ondersteunen om de risico’s op brand te verkleinen.

De schade beperken met goede BHV-ers

Mocht er ondanks alle genomen maatregelen toch een brand uitbreken dan kan de schade beperkt worden door een snelle melding en adequate handelen van de BHV-organisatie. Een BHV’er heeft de coördinerende en controlerende rol als er ontruimd moet worden. Niet alleen helpt hij mensen uit het gebouw, hij doet ook een nacontrole in de vergeten ruimten en kan bij een ongeval eerste hulp verlenen.

Verklein de risico’s met de hulp van Risk Safety

Risk Safety kan uw onderneming ondersteunen om de risico’s van brand te verkleinen. Zo kunnen wij u onder andere ontzorgen in:

 • Het uitvoeren van risicoanalyses en brandveiligheid scans
 • Het toezicht houden op brandgevaarlijke werkzaamheden
 • Het leveren van BHV’ers en ploegleiders BHV.
 • Het leveren van brandblusmiddelen
 • Het opstellen van een procedure brandgevaarlijke werkzaamheden
 • Het opstellen van een BHV-plan
Voorkom brand bij werkzaamheden! Een brandwacht van Risk Safety is aanwezig tijdens het vervangen van de brandmeldcentrale (BMC) in een parkeergarage

Gerelateerde berichten

Pin It on Pinterest

Shares