Ontruimingsplattegronden

Voor in gebouw, voor gebruiksmelding en voor gebruik door brandweer.

Ontruimingsplattegronden

Op plattegronden die onderdeel uitmaken van: ontruimingsplannen, aanvalsplannen voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties, bedrijfsnoodplannen voor gebruik door gebouwbeheerders of gebruikers, worden de vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen weergegeven conform NEN-1414.

 

Ontruimingsplattegronden voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties

Volgens NEN-1414

Deze NEN-norm geldt voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden.