DLP - R-DLP

Noodzakelijk bij werkzaamheden met of in zwaar verontreinigde (water)bodem

DLP en R-DLP

Bij werkzaamheden met of in verontreinigde (water)bodem moet een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) of een Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP) continue aanwezig zijn

DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten)

Bij werkzaamheden met of in verontreinigde (water)bodem moet een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) continue aanwezig zijn. De DLP begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is. De DLP beschikt over kennis en expertise op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en arbeidshygiëne.

Een DLP beschikt ook over de volgende diploma’s, certificaten en kwalificaties:

  • VOL-VCA
  • Buitenwacht-mangatwacht
  • Gasmeten EX-OX-TOX

Wij leveren ook bedrijfshulpverleners met aanvullende opleidingen.
Onder andere Ploegleider BHV, preventiemedewerker, beheerder brandmeldinstallatie, mob-beveiliger, Rijksgediplomeerd brandwacht – goedgekeurd en gediplomeerd voor het werken met ademlucht, B-VCA.

Risk Safety - DLP - Deskundig Leidinggevende Projecten
Direct veiligheidspersoneel nodig?
Wij staan voor u klaar.
U kunt ons nu bellen.
Risk Safety - R-DLP - Register Deskundig Leidinggevende Projecten
Direct veiligheidspersoneel nodig?
Wij staan voor u klaar.
U kunt ons nu bellen.

R-DLP (Register Deskundig Leidinggevende Projecten)

Bij werkzaamheden met of in zwaar verontreinigde (water)bodem is volgens CROW 400 de inzet van een Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP) vereist. De R-DLP is in het bezit van het CROW certificaat R-DLP en staat ingeschreven in het het CROW register R-DLP.

Ten opzichte van de reguliere DLP worden aan een R-DLP vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van lucht- en bodemkwaliteitsmetingen en communicatieve vaardigheden (geven van instructie, aanspreken op gedrag). De R-DLP is gecertificeerd voor werken met klassen ‘Rood vluchtig’, ‘Zwart niet vluchtig’ en ‘Zwart vluchtig.

Een DLP mag geen R-DLP werkzaamheden uitvoeren. In bepaalde (uitzonderlijke) gevallen kan de R-DLP onderbouwd vaststellen dat een DLP’er voor specifieke opdrachten over voldoende kennis en ervaring beschikt om het werk te begeleiden. De functie van de R-DLP is ‘zwaarder’ dan die van de ‘gewone’ DLP en daarom mag de R-DLP’er ook taken uitvoeren als DLP’er.

Een DLP beschikt ook over de volgende diploma’s, certificaten en kwalificaties:

  • VOL-VCA
  • Buitenwacht-mangatwacht
  • Gasmeten EX-OX-TOX

Wij leveren ook preventiemedewerkers met aanvullende opleidingen.
Onder andere ploegleider BHV, beheerder brandmeldinstallatie, mbo-beveiliger, Rijksgediplomeerd brandwacht – goedgekeurd en gediplomeerd voor het werken met ademlucht, B-VCA.