Veiligheidskundigen

Een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) of Hoger veiligheidskundige (HVK) staan voor arbeidsveiligheid tijdens shut down, turnaround en bouwprojecten door het hele land.

Veiligheidskundigen

Onze veiligheidskundigen worden landelijk ingezet voor arbeidsveiligheid coördinatie tijdens shut down, turnaround en bouwprojecten bij industriële opdrachtgevers zoals de petrochemie, olie- en gasindustrie, offshore, maritieme sector, scheepswerven, weg- en waterbouw en luchthavens.

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

De middelbaar veiligheidskundigen (MVK) van Risk Safety zijn landelijk inzetbaar en kunnen een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) en Taak risico analyse (TRA) voor u opstellen. Daarnaast kunnen zij metingen, inspecties en controles op de werkvloer uitvoeren. Ook hebben ze veel kennis van de Arbowetgeving en gebruiken ze deze kennis om u advies te geven op het gebied van uw veiligheidsbeleid. Zij geven instructies en aanbevelingen aan de opdrachtgever en werknemers of contractor over veilige arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’S). Zij stellen veiligheidsrapporten op en presenteren deze aan de opdrachtgever.

De MVK-ers voeren diverse werkzaamheden uit die passen binnen uw organisatie. Onze medewerkers zijn intensief getraind en opgeleid in onder andere onderstaande taken:

 • Opstellen veiligheidsrapporten.
 • Opstellen risico-inventarisatie en evaluatie
 • Opstellen van procedures en instructies. Denk hierbij aan werk- veiligheidsinstructies.
 • Verzorgen van toolboxen
 • Introducties voor nieuwe medewerkers.

Onze veiligheidskundigen zijn verder goed opgeleid om als coördinator binnen uw onderneming te ondersteunen, en hierin als aanspreekpunt goed te kunnen functioneren. Bovendien zijn ze verantwoordelijk en hebben een grote betrokkenheid.

De middelbaar veiligheidskundigen van Risk Safety zijn landelijk inzetbaar.

Een MVK-er beschikt over minimaal de volgende diploma’s, certificaten en kwalificaties:

 • Diploma middelbaar veiligheidskundige (MVK)
 • Diploma VOL-VCA
 • Diploma BHV ploegleider
 • Branche- en werkervaring (petrochemie, olie- en gasindustrie, weg- en waterbouw)
 • Gasmeten EX-OX-TOX
 • Buitenwacht- Mangatwacht

Wij leveren ook MVK-ers met aanvullende opleidingen.
Onder andere bevelvoerder, industrieel brandwacht, verkenner gevaarlijke stoffen, chemiepakdrager, scheepsbrandbestrijding, beheerder brandmeldinstallatie, preventiemedewerker.

Risk Safety - Veiligheidskundigen - MVK - Middelbaar Veiligheidskundige, landelijk inzetbaar

Direct veiligheidspersoneel nodig?
Wij staan voor u klaar.
U kunt ons nu bellen.

Risk Safety - HVK - Hoger Veiligheidskundige, landelijk inzetbeaar

Met spoed veiligheidspersoneel nodig?
U kunt ons 24/7 bellen!

Hoger veiligheidskundige (HVK)

De Hogere Veiligheidskundigen van Risk Safety Holland B.V. zijn hoogopgeleid en verstaan het vak. Deze veiligheidskundige van Risk Safety onderscheiden zich door kennis, expertise en ervaring. Bovendien zijn zij zeer verantwoordelijkheid, tonen zij betrokkenheid en erg loyaal. HVK-ers worden hoofdzakelijk ingezet voor de coördinatie van de arbeidsveiligheid op één van uw projecten.

Een HVK-er beschikt over minimaal de volgende diploma’s, certificaten en kwalificaties:

 • Diploma Hogere Veiligheidskunde (HVK) (SKO)
 • Diploma VOL-VCA
 • Diploma BHV ploegleider
 • Branche en werkervaring
 • Gasmeten EX-OX-TOX
 • Buitenwacht- Mangatwacht

Wij leveren ook HVK-ers met aanvullende opleidingen.
Onder andere bevelvoerder, industrieel brandwacht, verkenner gevaarlijke stoffen, chemiepakdrager, scheepsbrandbestrijding, beheerder brandmeldinstallatie, preventiemedewerker.