Veiligheidsaudit en Quickscan

Snel inzicht in de stand van zaken en voor een beter resultaat.

Veiligheidsaudit en quickscan

Bij de veiligheidsaudit en quickscan voor bedrijven, instellingen en evenementen, ligt de nadruk op het uitvoeren van de vastgestelde procedures en protocollen.

Veiligheidsaudit en Quickscan door Risk Safety Holland

Zo besteden wij tijdens de veiligheidsaudit en quickscan aandacht aan het observeren van:

  • Vergunning en daarin gestelde voorwaarden en eisen
  • Orde en netheid op en rondom de werkplek, het bedrijf of evenemententerrein
  • Ergonomische aspecten en positie van de medewerkers
  • Hulpverleningsmiddelen, gereedschap en apparatuur
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskleding
  • Toepassing van de verschillende procedures en protocollen
  • Taakbekendheid van medewerkers binnen bedrijfsnoodorganisatie

Observeren voor resultaat

We observeren een locatie op een bepaald moment, en stellen vast of aan de vastgestelde en beschreven procedures en protocollen wordt voldaan. Een observatie kan opvallend of onopvallend en aangekondigd of onaangekondigd plaatsvinden.