Veiligheidsplan

Bij het aanvragen van een vergunning voor het organiseren van een groot evenement hoort standaard een veiligheidsplan.

Veiligheidsplan voor evenementen

Bij het aanvragen van een vergunning voor het organiseren van een groot evenement hoort standaard een veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven welke maatregelen zijn getroffen om de veiligheid van bezoekers te waarborgen.

Voor het waarborgen van een ongestoord en veilig evenement moeten toereikende personele, materiële en organisatorische voorzieningen worden getroffen. Bij grote evenementen, met tweeduizend bezoekers of meer, moet de organisator zorgen voor een veiligheidsplan, waarin deze aspecten zijn uitgewerkt.

Kleinere evenementen kunnen ook risico’s met zich meebrengen. Die vereisen eveneens een veiligheidsplan. Dat geldt tevens voor evenementen, die als risicovol of aandachtevenement worden geclassificeerd. Dan kan ook zijn wanneer er minder dan tweeduizend bezoekers worden verwacht.

Een veiligheidsplan van Risk Safety voor uw evenement!

Classificatie ‘aandachtevenement’

Veiligheidsplan noodzakelijk
Evenement met risico’s voor openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of milieu, waarbij enige kans op escalatie aanwezig is en waarbij maatwerk in het voorbereidingstraject noodzakelijk is om de risico’s te beperken. Een dergelijk evenement vergt inzet van de veiligheidspartners. De coördinatie tijdens de voorbereidingen en vergunningverlening ligt bij de gemeente.

Classificatie ‘risicovol evenement

Veiligheidsplan noodzakelijk
Het betreft hier een evenement, vaak met (inter)nationale uitstraling en aantrekkingskracht, met aanzienlijke risico’s voor openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of milieu. Hierbij zijn vaak (grote) crowd management- en mobiliteitsuitdagingen te voorzien en/of bestaat een gerede kans op escalatie. Deze evenementen vergen grote inzet (en veel capaciteit) van de veiligheidspartners. Een aanpak met vergunningverlener en ketenpartners is vereist in de voorbereiding, tijdens en na het evenement. De coördinatie tijdens de voorbereiding en vergunningverlening ligt bij de gemeente.