Bedrijfsnoodorganisatie (BNO)

Professionele organisaties zijn voorbereid, want risico’s hebben geen pauze!

Bedrijfsnoodorganisatie

Het opzetten, inrichten en beschrijven van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) voor bedrijven, instellingen en organisaties, wordt uitgevoerd conform de norm NEN 8112:2017. De focus ligt hierbij niet alleen op brandveiligheid, maar de BNO richt zich ook op de onderwerpen die uit de risicoanalyse naar voren komen (maatgevende scenario’s).

De BNO is gericht op uw bedrijfsproces. Ieder bedrijf, van klein tot groot, moet zijn BNO hebben afgestemd op de aanwezige risico’s. De BNO bestaat minimaal uit een bedrijfsnoodplan, een ontruimingsplan en communicatieplan.

Bedrijfsnoodorganisatie bestaat uit: bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en communicatieplan Risk Safety maakt deze voor jouw bedrijf!

Kleinere bedrijven

Voor kleine bedrijven met een eenvoudig bedrijfsproces kan dit kort en bondig zijn en slechts gericht op het in veiligheid brengen van de aanwezigen (ontruimen) en het geven van ‘basic life support’ (BLS) oftewel eerste hulp bij ongevallen.

Bedrijven met grote risico’s

Voor complexere bedrijven of bedrijven met grote risico’s zal de BNO in lijn moeten zijn met de complexiteit en aanwezige risico’s (maatgevende scenario’s).