VGM-plan

Een VGM-plan is maatwerk aan de hand van uw projectgegevens en gehouden risico-inventarisatie.

VGM-plan, altijd maatwerk!

VGM-plan staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu-plan en is wettelijk noodzakelijk wanneer:

  • Een project langer dan 30 dagen gaat duren en waarbij meer dan 20 medewerkers (inclusief onderaannemers) worden ingezet
  • Het project een doorlooptijd gaat hebben van meer dan 500 mandagen
  • De aanneemsom meer dan € 350.000,00 bedraagt
  • Er sprake is van verhoogd risico
  • Geëist is door de opdrachtgever

VGM-Plan - Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Het doel van een VGM-plan?

Een VGM-plan heeft als doel om voor een specifiek project informatie beschikbaar te maken met betrekking tot:

  • betrokkenen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het project;
  • de risicovolle taken en bijbehorende maatregelen;
  • de risico’s die voortkomen uit omgevingsaspecten;
  • de wijze waarop moet worden gehandeld bij calamiteiten.

Advies is maatwerk

Het VGM-plan is maatwerk aan de hand van uw projectgegevens en de gehouden risico-inventarisatie. Wij beschrijven onder andere de risicovolle taken en de daarbij horende risicobeperkende maatregelen en preventieve acties. De risico’s die er zijn vanuit de omgeving. Wie er bij het project zijn betrokken en met welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Wat te doen in geval van calamiteit.

Meer informatie over een VGM-plan door Risk Safety?

Wil jij meer informatie over een VGM-plan en wat Risk Safety voor jou hierin kan betekenen? Vul dan het onderstaande formulier in en laat weten wanneer wij contact met jou kunnen opnemen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op om jouw wensen rond een VGM-plan te bespreken.

Informatie-aanvraag VGM-plan